Eriolukord tõi enamikesse Eesti ettevõtetesse kaugtöö ning kodukontori kogemuse. Paljud siiani ainult kontori põhiselt toimetanud ettevõtted said aru, et tänapäevaseks toimimiseks on vaja kolida internetti ning leida töötavaid lahendusi üle veebi, mis ei nõua konkreetses lokatsioonis viibimist.

Paljude ettevõtete positiivsed kogemused kaugtöö tegemisel andsid kinnitust sellele, et kodukontori lahendus tõesti töötab!

Järjest enam hakatakse kaugtöö formaati oma töötajatele võimaldama ka nüüd, peale eriolukorra lõppu. See toob ettevõtetesse juurde palju paindlikkust, arvestab tänapäevase muutunud elutempo ja inimeste vajadustega ning suurendab töötajate enda vastutust.

 

See aga tõstatab ettevõttes ka uue probleemi, millega juhtidel tuleb paratamatult silmitsi seista. Nimelt kui ettevõte on kehtestanud reeglid, mille järgi on kodukontorites viibimine lubatud, siis tekib juhuseid, kus mõned tiimiliikmed ei kohtu omavahel nädalaid või isegi kuid, sest lihtsalt juhtub, et viibitakse kontoris erinevatel hetkedel. See jälle ei mõju hästi tiimi omavahelisele suhtlusele ja ühtsele toimimisele ning seeläbi ka äri üldisele arengule.

Selleks, et tiimi vibe ja ühtsustunne säiliks, on vaja vaadata uutmoodi ka ettevõtte team-buildingu traditsioonidele!
Ajal, mil ettevõtluskultuur oli selline, kus kontoris viibiti esmaspäevast reedeni kella 8-17 ja puudumised ei olnud ilma mõjuva põhjuseta lubatud, oli ehk piisav, kui ettevõtte tõi oma inimesed kokku paar korda aastas – suvepäevadeks ja jõulusündmuseks ning näitas seeläbi ülesse hoolivust oma inimeste suhtes, tugevdades sellega ka tiimitunnet. Praegu aga võib ettevõte vajada hoopis teise suunitluse ja eesmärgiga sündmuseid, mis tooksid inimesed kokku ja paneksid nad omavahel silmast-silma suhtlema. 
Fookus liigub tänamiselt oma inimeste suhtluse parandamisele ja aktiveerimisele.
Üks ei välista teist, kuid põhifookus tuleb ettevõttel eelnevalt paika seada, et tuleks ka soovitud tulemus, mis tõesti töötaks. See tähendab, et juhtidel tuleb tõsiselt otsa vaadata ka oma ettevõtte üritusturundusstrateegiale ja nende eesmärkidele – kuidas on planeeritud sisekommunikatsiooni sündmused ja oma inimesi ühendavad tegevused.
Trend liigub sinnapoole, et suured masse ühendavad sündmused ei ole enam nii populaarsed kui varem, seda eelkõige seetõttu, et tänapäeva maailmas on palju erinevaid valikuvõimalusi ning järjest häälekamalt jäävad inimesed truuks oma tõekspidamistele ja väärtustele – kui sündmus, mida ettevõte korraldab, ei kõneta, siis sinna lihtsalt ei minda.

1000 inimest omavahel suhtlema panna on keerulisem, kui 50 inimest omavahel sedasi kokku liita, et see ka ettevõtte igapäevast toimimist ja tulemusi parandaks. Hoolimata virtuaalsetest lahendustest liigume me aina enam personaalsemate lahenduste juurde.

 

Kaugtöö ning kodukontorit võimaldavatel ettevõtetel soovitame luua sündmuste traditsioonid, mis toovad oma inimesed kokku vähemalt korra kvartalis. On see siis majast väljas toimuv teambuilding-sündmus või kord kuus aset leidev pannkoogihommik mõne huvitava esinejaga oma ettevõtte kontoris. Igal juhul midagi, mis ühendab ja loob tugeva tiimitunde.

Eriolukord tõi kaasa palju väljakutseid kuid see avas ka paljude ettevõtjate ja juhtide silmad ning raputas meid lahti vanadest mustritest.

Ka ettevõtte sündmuste puhul on oluline tänapäeva maailmaga kaasas käia, oma inimeste vajadusi märgata ning välja astuda ammusest ürituste korraldamise “suvepäevad-talvepäevad” kontseptsioonist. Tasub analüüsida, kas see traditsioon ettevõttes tänapäeval ka ikka toimib või tehakse seda seetõttu, et aastast-aastasse on lihtsalt nii tehtud. Antud juhul kõige suurem väärtus järgmise sündmuse organiseerimisel on oma inimeste kuulamine ja nende soovidega arvestamine, mis tagab eelduste kohaselt ka kõrge osalusprotsendi.

Oluline on siinkohal meeles pidada vaid üht - see, mis töötab ühes ettevõttes ei pruugi töötada igas ettevõttes, sest inimesed on erinevad.

Palun pea see meeles ja pööra pilk väljastpoolt sissepoole – oma inimeste suunas. Meie eelistused muutuvad ajas, kuid meie inimlikud vajadused jäävad – me jääme alati vajama tunnustust, märkamist, suhtlemist. Juhil on seejuures väljakutse ajaga kaasas käia ning toimivad strateegiad luua, et inimesed oleksid inspireeritud ja tunneksid end tiimi täisväärtusliku liikmena, hoolimata aktiivsest kaugtöö praktiseerimisest.

 

Triinu Toomela

Üritusturundusagentuur Soulteam

 

Artikkel on ilmunud Best Marketing lehel!