Üritusturundusmaailm on põnev, sest iga loodud sündmus on lõpuks ALATI erinev. Üks ja sama üritus või sündmuse kontseptsioon võib ühes kollektiivis mängida viiulit, teises trumme, kolmandas aga olla puhas vokaal. Miks? Sest sündmuse lõpptulemuse loovad inimesed oma uskumuste, nägemuste ja hoiakutega. Agentuuri kõige olulisem töö algab just selle miski välja uurimisega, et mõista organisatsiooniga seotud sihtrühmasid ja nende tegelikke soove.

On väga oluline teadvustada, et sündmus, mis toimib ühes ettevõttes, ei pruugi toimida teises!

Ettevõttel tuleb luua oma traditsioonid ning leida oma kollektiivile ja sihtrühmale sobivad sündmused. Oluline on arvesse võtta kogu tervikut, näiteks sihtrühma vanust, väärtuseid, uskumusi, vajadusi ja ka näiteks mängulisust. Just sellise teabe kogumine ja teadmiste rakendamine loob eeldused üheks suurepäraselt õnnestunud sündmuseks. Suures pildis on organisatsiooni korraldatud sündmuste tarbijad enamasti meeskond, koostööpartnerid ja kliendid. Nendele suunatud sündmused ja ootused aga mõnevõrra erinevad.

MEESKOND ootab märkamist ja tunnustamist – teadmist, et tema panus päriselt loeb.

Meie Soulteamis usume, et olevik on uskumatult võimas vahend, millega suunata tulevikku, mistõttu on igas päevas kogetu justkui väärtus omaette. See omakorda paneb üsna tundlikult tajuma ja mõistma tõsiasja, kui suur vastutus tööandjatel on. Tööandja võimuses on süstida meeskonda tohutut eneseusku, positiivsust, tulemustele orienteeritust, aga ka ebatervet hirmu, endas kahtlemist ja konkureerimist. Mida positiivsem ja elutervem on töökeskkond, seda paremad on suure tõenäosusega ettevõtte tulemused ning kõrgem ka meeskonna üldine lojaalsus. Tööandja peab hoidma oma mainet ja hoolitsema töötajate eest ning mitmesuguste sündmuste korraldamine on selleks väga hea viis. Ettevõttesisesed häkatonid, suve- ja talvepäevad,väljasõidud, meeskonnakoolitused, heategevuslikud aktsioonidkoos kolleegidega, perepäevad, motiveerivad seminarid ning konverentsid on vaid osa võimalikest toredatest ettevõtmistest, mida oma meeskonnale pakkuda.

KOOSTÖÖPARTNER on ka inimene

Koostöös peitub edu saladus! Iga sündmuse, kontakti ja ettevõtte taga on inimesed oma isiksuste, murede ja rõõmudega. Suhtlus nende vahel võiks olla siiras, südamlik ja aus. Usume soojadesse suhetesse ärimaailmas ja seepärast arvame, et ka koostööpartnerid väärivad tänu ja tunnustust just nagu meeskond. Sõbralike, positiivsete ja jätkusuutlike partnerlussuhete hoidmise üks võimalik meetod on koostööpartnerite tänamine läbi meenete ning sündmuste. Lihtsalt selleks, et nad tunneksid, et on hoitud ja hinnatud!

KLIENDID ootavad personaalsust, paindlikkust ja inimlikku kontakti. Nad soovivad tunda, et kuuluvad oma lemmiktootja või teenusepakkuja siseringi.

Head suhted on eduka äri alus! Personaalsus on väljapääsmatu vahend silma paistmiseks ning oma klientidega lojaalsete suhete loomiseks. Vastuvõtud, seminarid, ärihoonete avamised, infopäevad, konverentsid, uute toodete-teenuste lansseerimised ning tooteesitlused annavad võimaluse kohtuda klientidega silmast silma, suhelda otse ja vabalt, tugevdada sünergiat ning näidata ettevõtet millegi enamana kui lihtsalt anonüümse organisatsioonina. Maailm liigub üha enam selles suunas, et teenusepakkujate ja tarbijate vahel ei ole barjääri. Nad on justkui sõbrad, kes suhtlevad omavahel aktiivselt sotsiaalmeedias, huvituvad teineteise käekäigust ning neil on konkreetse toote või teenuse kohta ühesugune arvamus. Teisisõnu tähendab see üht: firmad peavad näitama enda sisemaailma, kaasama oma tegemistesse kliente ja tarbijaid ning võtma end heas mõttes paljaks. Sündmuste kaudu on võimalik suhelda klientide ja tarbijatega ning luua ja tugevdada emotsionaalset sidet. See kõik loob suurepärase eelduse pikaajaliseks ja lojaalseks suhteks aastateks.

Kui soovid mõnd sündmust korraldada, aga oskustest, ajast või ideedest jääb puudu, siis palun võta meiega ühendust ja mõtleme koos midagi välja! Soulteami pikaajalised kliendid on ühe meie tugevusena välja toonud just värsked mõtted, laialdased kogemused ja ideed, kus isegi taevas pole piiriks. Meil ei jää muud üle, kui nendega nõustuda!