Shutterstock

Foto: Shutterstock

SÜNDMUSTE KORRALDAMINE ÄREVAL AJAL — JÄTTA ÄRA VÕI…? KUIDAS OLEKS EETILISELT ÕIGE TOIMIDA?

Sündmuste korraldamise ekspert ja üritusturundusagentuuri Soulteam asutaja Triinu Toomela tõdeb, et praegusel äreval ajal on üritusturundusvaldkonnas näha, et kliendid kahtlevad, kas on üldse sünnis ettevõttes sündmuseid korraldada ning ollakse segaduses, kuidas Ukrainas toimuva valguses käituda.

Ta rõhutab, et kindlasti ei tasuks pidada praegusel ajal korraldatud sündmusi ebaeetiliseks või sündsusetuks, vaid pigem mõelda eelkõige oma inimeste peale, et kuidas aidata neil säilitada rahu, leevendada ärevust ja stressi ning kuidas pakkuda oma inimestele tegevusi, teadmisi ja oskusi, mis toetavad nende vaimset tervist. Lisaks on võimalik ka läbi sündmuste panustada Ukraina toetamisse ning üheskoos läbi ettevõtte pakkuda abistamisvõimalusi oma töötajatele.

Kõige olulisem praegu ettevõtete kontekstis on toimetada teadlikult, luues ühtsustunnet, rahu ning vaimset tasakaalu, mida läbi sündmuste teha saab ja seepärast ei soovita me sündmuseid ära jätta vaid need hoopis hoolega läbi mõelda

Ka keerulisel ajal on oluline inimesi tänada ja märgata

Toomela sõnab, et tegelikult praegusel ajal inimesed tahavad kokku tulla ning soovivad, et nende panust märgataks, nad soovivad vahetada mõtteid, olla koos ning olla väärtustatud. Ukrainas toimuva tõttu on inimesed tundelisemad ning südamed on rohkem avatud, soovitakse teha head ja hinnatakse ning märgatakse rohkem erilisi väärtuslike hetki elus. Igaühe jaoks on tegelikult väga oluline, et ettevõtted ja juhid näitaksid välja, et töötajatest ning nende panusest hoolitakse.

Üheskoos aidates hoiame kokku

Toomela selgitas, et lisaks oma töötajate tunnustamisele saab üheskoos ka Ukrainat aidata. Näiteks algatada ettevõttes aktsioon, kus kogutakse Ukrainale vajalikke asju ning kuhu igaüks saab panustada. Teine variant on teha koostööd heategevuslike organisatsioonidega nagu Slava Ukraini või Eesti Pagulasabi ning lähtuda sellest, mis hetkel nende info kohaselt on oluline. Slava Ukarini näiteks koob hetkel väga aktiivselt Ukrainale kaitsevõrke ja sinna saab ka igaüks ja ka iga ettevõtte töötaja panustada. Miks mitte neile sellega appi minna?

Osakondade kaupa võib ka näiteks minna vabatahtlikuks Toidupanka või mõnele muule organisatsioonile, mis loob väärtust ja kus ettevõtte töötajad tunnevad oma antud panust.

Ka sündmuste kontekstis — suvepäevadel, seminaridel, konverentsidel või koosviibimistel on väga sobilik panustada läbi ettevõtte Ukraina heaks, kas siis annetusena näiteks meenete või pileti müügist saadud tuluga, mille summa saab ettevõte omalt poolt annetamisel kahekordistada.

Praegu on oluline kanda hoolt inimeste vaimse tervise eest

Et inimeste vaimse tervise eest keerulisel ajal hoolt kanda, ei tohi unustada ka panustada oma inimeste heaolusse.

Ülioluline inimeste vaimse tervise osas on märgata ja panustada ka nendesse aktsioonidesse ja tegemistesse, mis tagavad rahu inimeste sees, kollektiivis ning töökeskkonnas. Näiteks on paljud ettevõtted hakanud praktiseerima ühiseid joogatunde, mida saab teha nii kontoris, pannes maha joogamatid, aga ka kodus läbi veebi, et tuua tööpäeva natuke rohkem rahu ja tasakaalu. Samuti ei pea ettevõtte suvepäevad olema lihtsalt pidu, vaid ka selle sündmuse läbi saab ettevõte oma inimesteni tuua teadlikku infot, oskusi ja tegevusi, mis aitavad maandada stressi ja ära hoida liigset ärevust.

Artikkel on avaldatud 22.04.2022 portaalis www.naistekas.delfi.ee