MEESKONNA SÜNDMUSED

Inimeste harjumused võivad ajas muutuda, kuid vajadused jäävad – me vajame alati märkamist, tunnustamist, tänu. Samuti soovime igapäevaselt kogeda seda, et kuulume kuhugi, kus me oleme olulised ning hinnatud. Nii on see ka ettevõtte meeskonnaga. Töötajatele suunatud sündmused toimivad team-building’una ja suurendavad ühtekuuluvustunnet. Kvaliteetsete sündmuste organiseerimisega ettevõttes näitame me välja tänu ja hoolivust oma meeskonna suhtes ning see omakorda tõstab meeskonna õnnetaset, mis aitab kaasa suurema produktiivsuse saavutamisele. 

Millist sündmust vajab Sinu ettevõte?

⇓            ⇓            ⇓

timeline_pre_loader

Tööandja maine tugevdamine

Inspiratsioonihommikud

Ettevõtte tähtpäevad

Tiimi motiveerimine

Team-building

Meeskonnakoolitused, seminarid ja infopäevad 

Perepäevad ja ettevõtte töötajate lastele korraldatud sündmused

Häkatonid

Tänusündmused

Suve- ja talvepäevad

Lennukad koosolekud majast väljas

Virtuaalsed sündmused

Ärihoonete avamised ja tähistamine kontoris

Loome sündmuse Sinu eesmärkide, soovide ja vajaduste järgi!