“SOULTEAM’i kaasamine LHV iga-aastase majasisese hackahtoni korraldamisse on üks parimaid valikuid, mida olen majavälise partneri kaasamisel oma töös teinud. Võin kindel olla, et nad mõtlevad üli-pühendunult kaasa, kuidas ka iga järgmine aasta sama sündmus veelgi ägedam, sisukam ja mulle muretum korraldada oleks. Nad süüvivad sügavamale kui lihtsalt sündmuse korralduslik pool ja oskavad tekitada sündmusele tulnud inimestes tunnet, et mis iganes see toredus just oli, seda tahaks kindlasti veel. SOULTEAM’iga on koostöö ülimalt ladus ja sõbralikult toimetades toimub kõik justkui õlitatult. Kui endal on puudu ajast, ideedest või lihtsalt ülitublidest ärategijatest, siis saab nende peale alati loota!“

Ragne Maasel

AS LHV Pank
tööandja brändi juht