LHV HACKATHON

team-building / uute ideede genereerimine / meeskonnasündmus

LHV hackathonid on energiast ja headest mõtetest pakatavad ettevõtte koosviibimised, mis tugevdavad ja elavdavad tiimisisest suhtlust ning meeskonnavaimu. Oluline osa meie töös LHV hackathonide puhul on luua keskkond, mis soodustab tiimikaaslaste vahelist suhtlust ning pakub tiimidele aruteludeks piisavalt privaatsust. Samas jätab ruumi ka žürii tööks ja suuremateks aruteludeks. Kokkuvõttes võib öelda, et iga hackathoniga on näha, kuidas see tugevdab tiimitunnet ning lennukad mõtted ja ideed formuleeruvad paberile, mis aitavad panga igapäevast tööd paremaks muuta.

KLIENT

LHV PANK AS

SÜNDMUS

LHV hackathon

AEG

September 2018 – 2019

OSALEJATE ARV

60 inimest, ettevõtte oma töötajad

SOULTEAM’i kaasamine LHV iga-aastase majasisese hackathoni korraldamisse on üks parimaid valikuid, mida olen majavälise partneri kaasamisel oma töös teinud. Võin kindel olla, et nad mõtlevad üli-pühendunult kaasa, kuidas ka iga järgmine aasta sama sündmus veelgi ägedam, sisukam ja mulle muretum korraldada oleks. Nad süüvivad sügavamale kui lihtsalt sündmuse korralduslik pool ja oskavad tekitada sündmusele tulnud inimestes tunnet, et mis iganes see toredus just oli, seda tahaks kindlasti veel. SOULTEAM’iga on koostöö ülimalt ladus ja sõbralikult toimetades toimub kõik justkui õlitatult. Kui endal on puudu ajast, ideedest või lihtsalt ülitublidest ärategijatest, siis saab nende peale alati loota!

RAGNE MAASEL

AS LHV Pank
tööandja brändi juht

Fotod: Magnus Heinmets