IDEESTAMINE JA KONSULTATSIOON

Üritusturundusel on ülioluline osa iga eduka ettevõtte äriplaanis. Selleks, et lahendused toimiksid, tuleb läbi mõelda iga etapp. Üritusturundus ei ole pelgalt lõbusate pidude korraldamine, vaid see on äriliste eesmärkide saavutamine läbi silmast-silma kontakti loomise. Et see kontakt oleks jätkusuutlik ning kestev, siis tuleb ettevõttes sündmuste korraldamisele läheneda strateegiliselt ning mõelda pikema perspektiivi peale. Millises suunas ma soovin, et korraldatav sündmus minu ettevõtte kursi seab ja kas see, mida ma ette kujutan, ka päriselus tegelikult töötab?Arutame läbi ja leiame koos Sinu ettevõtte jaoks sobiva lahenduse.

Millist sündmust vajab Sinu ettevõte?

⇓            ⇓            ⇓

timeline_pre_loader

Ettevõtte sündmuste strateegia loomine 

Olemasolevate ideede katsetamine

Värskete ideede kogumine

Tehniline abi ideede elluviimisel

Kogemuste vahetamine ja jagamine

Korralduslik kompetents on Teil ettevõttes olemas, aga puudu on värsketest ideedest ja kogemusest

Loome sündmuse Sinu eesmärkide, soovide ja vajaduste järgi!