SOULTEAM OÜ

1. Soulteam OÜ (registrikoodiga 12392494) põhitegevuseks on erinevat tüüpi sündmuste planeerimine ja läbiviimine.

2. Soulteam OÜ kontaktandmed: Pärnu mnt 105 (3. korrus), 11312 Tallinn, Eesti / +372 5159455 / team@soulteam.ee / www.soulteam.ee

 

PRIVAATSUSTINGIMUSED

3. Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad infot selle kohta, kuidas ja milleks Soulteam OÜ isikuandmeid kogub ja haldab.

4. Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

 

ANDMETE KOGUMINE

5. Soulteam OÜ kogub kliendi nõusolekul enamasti ees- ja perekonnanime ning e-posti aadressi. Erandjuhtudel ka telefoninumbrit või füüsilist postiaadressi, kui see on teenuse osutamise või pakkumise eesmärgil vajalik.

6. Soulteam OÜ kogub nende klientide andmeid, kes on selleks avaldanud soovi, näiteks olles liitunud Soulteam uudiskirjaga, avaldanud soovi osaleda Soulteam webinaril või kasutanud meie teenuseid.

 

ANDMETE TÖÖTLEMINE

7. Soulteam OÜ töötleb isikuandmeid selleks, et pakkuda oma olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni. Näiteks töötleb Soulteam OÜ klientide isikuandmeid kodulehe www.soulteam.ee külastatavuse, uudiskirja ja reklaamide lugemise ja avamise kohta.

8. Soulteam OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • Kliendibaasi loomine ja haldamine;
  • Teenuste loomine ja klientidele pakkumine;

 

ISIKUANDMETE JAGAMINE JA SÄILITAMINE

9. Soulteam OÜ kasutab isikuandmeid eranditult enda tegevusega seotud teenuste ja uudiste edastamiseks ega jaga isikuandmeid kolmandate osapooltele.

10. Soulteam OÜ säilitab isikuandmeid turvaliselt usaldusväärsete teenusepakkujate süsteemides, mis on kaitstud paroolidega.

 

ISIKUANDMETE KUSTUTAMINE

11. Klient võib igal ajahetkel avaldada soovi tema andmete kasutamise lõpetamiseks, kirjutades vabas vormis e-kiri aadressile team@soulteam.ee. Teavituse vastuvõtmise hetkest eemaldatakse isiku andmed ettevõtte andmebaasist.