MEESKONNA SÜNDMUSED

Inimeste harjumused võivad ajas muutuda, kuid vajadused jäävad. Vajame alati märkamist, tunnustamist ja tänu. Soovime iga päev kogeda seda, et kuulume kuhugi, kus me oleme olulised ning hinnatud. Nii on see ka ettevõtte meeskonnaga. Töötajatele suunatud sündmused motiveerivad meeskondi ja suurendavad ühtekuuluvustunnet. Kvaliteetsete sündmuste organiseerimisega ettevõttes näitame välja tänu ja hoolivust oma meeskonna vastu ning see omakorda tõstab inimeste õnnetaset ja produktiivsust.

Millist sündmust vajab Sinu ettevõte?

⇓            ⇓            ⇓

timeline_pre_loader

Tööandja maine tugevdamine

Inspiratsioonihommikud

Ettevõtte tähtpäevad

Tiimi motiveerimine

Meeskondade loomine (team-building)

Meeskonnakoolitused, seminarid ja infopäevad 

Perepäevad ja ettevõtte töötajate lastele korraldatud sündmused

Häkatonid

Tänusündmused

Suve- ja talvepäevad

Lennukad koosolekud majast väljas

Virtuaalsed sündmused

Ärihoonete avamised ja tähistamine kontoris

Loome sündmuse Sinu eesmärkide, soovide ja vajaduste järgi!