LHV-Latitude59_Soulteam_sündmuste-korraldamine_4

LHV VÄLIALA ÜRITUSEL LATITUDE59

LHV Panga atraktiivsuse suurendamine sündmuse välialal / promod / brändi aktiveerimine

Organiseerisime ja ehitasime sündmusele Latitude59 LHV Panga väliala. LHV boksilahendus on liigutatav ning see on korduskasutav ka muudel välisündmustel. Kuna ala oli külastatav ainult konverentsi vaheaegadel, siis soovisime luua lahenduse, kus inimestel oleks mugav ning mõnus aega veeta, omavahel suhelda ja vajaduse korral ka tööd teha. Nii saigi loodud ettevõtte visuaalse identiteedi järgi väliboksilahendus, kus on võimalik soovi korral istuda, telefoni- ning arvutiakusid laadida, muruvaibal päikest nautida või vihma eest varjuda. Aktsioonina lõime boksi ka spetsiaalse baarilahenduse. LHV erilahendus sai kokkuvõttes nii mõnus, et boksis oli inimesi terve päev läbi ning esialgu planeeritud sulgemisaeg lükkus paar tundi edasi.

KLIENT

LHV Pank AS

SÜNDMUS

LHV väliala Latitude 59 sündmusel

AEG

Mai 2018

OSALEJATE ARV

2000 külastajat Latitude 59 sündmusel

„Soulteamiga on koostöö ülimalt ladus ja sõbralikult toimetades toimub kõik justkui õlitatult. Kui endal on puudu ajast, ideedest või lihtsalt ülitublidest ärategijatest, siis saab nende peale alati loota!“

RAGNE MAASEL

AS LHV Pank

tööandja brändi juht

Fotod: Diana Tombak