LHV HÄKATON

team-building / uute ideede genereerimine / meeskonnasündmused

LHV häkatonid on energiast ja headest mõtetest pakatavad ettevõtte koosviibimised, mis tugevdavad ja elavdavad tiimisisest suhtlust ning meeskonnavaimu. Oluline osa meie töös LHV häkatonidega on luua keskkond, mis soodustab tiimikaaslaste suhtlust ning pakub aruteludeks piisavalt privaatsust. Samas jätkub ruumi ka žürii tööks ja suuremateks aruteludeks. Igal häkatonil näeme, kuidas see tugevdab tiimitunnet ning lennukad mõtted, mis aitavad panga igapäevatööd paremaks muuta, formuleeruvad paberile.

KLIENT

LHV PANK AS

SÜNDMUS

LHV häkaton

AEG

September 2018 – 2019

OSALEJATE ARV

60 inimest, ettevõtte oma töötajad

SOULTEAM’i kaasamine LHV iga-aastase majasisese hackathoni korraldamisse on üks parimaid valikuid, mida olen majavälise partneri kaasamisel oma töös teinud. Võin kindel olla, et nad mõtlevad üli-pühendunult kaasa, kuidas ka iga järgmine aasta sama sündmus veelgi ägedam, sisukam ja mulle muretum korraldada oleks. Nad süüvivad sügavamale kui lihtsalt sündmuse korralduslik pool ja oskavad tekitada sündmusele tulnud inimestes tunnet, et mis iganes see toredus just oli, seda tahaks kindlasti veel. SOULTEAM’iga on koostöö ülimalt ladus ja sõbralikult toimetades toimub kõik justkui õlitatult. Kui endal on puudu ajast, ideedest või lihtsalt ülitublidest ärategijatest, siis saab nende peale alati loota!

RAGNE MAASEL

AS LHV Pank
tööandja brändi juht

Fotod: Magnus Heinmets